Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Reklama:

M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 73.1. REKLAMA 73.11. DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 73.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
 •  projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
 •  projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
 •  dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
 •  tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
 •  promocję wyrobów,
 •  marketing bezpośredni,
 •  doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
 •  doradztwo marketingowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,
 • produkcji reklam telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,
 • badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,
 • fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • wysyłania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,
 • organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.
73.12. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW 73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
 • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.
73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
 • sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.
73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
 • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.
73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
 • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.